Başak Avcı ”Relego” Resim Sergisi

Başak Avcı, ”Relego” ismini vermiş olduğu resim sergisi ile 14 Kasım 2018 - 2 Ocak 2019 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

img_3932-kopya1

Yaratıcı tanrı, Beden’inden önce Ruh’unu oluşturdu Dünya’nın. Bölünmez ve hep aynı kalan töz’le nesnelerde bulunan, ayrışabilir olan töz’den yararlanarak, bu ikisinin ortalaması bir ara töz yarattı, sonra da bu üçünü birleştirip oluşturduğu bütünü, gerektiği kadar parçaya böldü.(…)

—Platon, TİMAİOS

İstanbul’da yaşayan ve üreten Başak Avcı, post-minimalist resmin olanaklarını genişleten görsel, kavramsal ve teorik bir alan yaratıyor. Avcı’nın yenilikçi çalışmaları, karşılaşma düşüncesi etrafında dönüyor - aslında geçmişin çıplak varlığını görmek ve “dünyaya olduğu gibi” odaklanmak.

Sanatçı yapılandırdığı birleşik parçaların ilişki biçimi için bir açıklama sunmasına rağmen, bu alanların kompozisyon kurgusu açık ve esnektir. Derinlikler Art’da izlenebilecek olan serinin tekrar gözden geçirilen versiyonu, Avcı’nın 2001/Güz yarıyılı mezuniyet projesi olarak, MSGSÜ’nin Osman Hamdi Bey Salonu’nda da sergilendi. Sanatçı, bu erken dönem çalışmaları için Relego başlığıyla farklı gerilimler oluşturarak izleyiciyi heyecanlandırıyor. Relego’nun pürist dili ile dikkat çeken Başak’ın form ve malzeme yaklaşımı, bazen belirgin bazen düzenleme ilişkisiyle yüzeyde tekrarlanan şekillerin ikincil imgelerini temsil ediyor. Kurulum sürecinin esnekliğini içeren başlığın önerisiyle seri, açık uçlu bir bağlantılılıkla ilgilidir.

Daha sonraki çalışmalarından farklı olarak, Relego iki farklı biçimi yan yana getirmez, aksine parçaların birbirleriyle ve aynı zamanda aralarındaki boşluk ile diyaloğa odaklanır. Latince kökenli ‘relego’ teriminin kullanımı, örneğin her türlü diyaloğu gözden geçirme gibi; dinamik ve çok yönlü bir yapıya sahip olan Platon’un Timaeus’undaki mitler ve kavrayış, sanat ve sav, sahneleme ve teori arasındaki karşılıklı etkileşimle, Başak’ın felsefeye olan ilgisini de açıklar.

Relego, Başak’ın çalışmalarında, yalın dili ve form ile form dışı arasındaki bağlantıya odaklanmasında ayırıcı bir nitelik kazanır. Ek olarak, eserlerinin temel aldığı mütevazı sanatsal süreci göstermektedir. Başak’ın soyutlaması, sanatsal jestleri derinleşmeye dayanır ve öznel, dışavurumcu eylemlerden ziyade bir yüzeyle ilgili olarak sığ alanlara—yeryüzüne saygı duymaktadır.

Başak Avcı’nın yakın zamanda devam eden resim serileri, artık her yerde çok yaygınlaşan ekran temelli medya sanatının sanal doğasına maddi olarak karşı olduğu gibi, ayrımları kesin bir ontolojiye dönüştürme eğilimindeki boya dokunuşlarıyla bir dile dönüşür.

Başak Avcı (1975,İstanbul) 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans, 2005 yılında ‘Benlik ile Gerçeklik Arasında bir Araç -Dil- Olarak Resim’ isimli eser metniyle yüksek lisansını bitirdi. Yurtiçinde ve dışında resim sergilerine, misafir sanatçı programlarına katıldı. İlgi ve merakı nedeniyle fotoğraf, sinema ve felsefe gibi farklı alanları inceledi. Bu kaynaklardan öğrendiği yeni şeyler Çağdaş Sanatta temsilin ve kültürün dönüşen biçimlerine ilişkin fikirler verdi; yeni kavramlar ve tartışma yolları geliştirebilmesi bazı kavramlar öngörebilmesini sağladı. 2017 yılında MSGSÜ Resim Programı’nda Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlayan Başak Avcı, 2013 Güz dönemi itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağlı olarak Desen ve Temel Tasarım & Görsel Algılama derslerini vermektedir.

RELEGO

God made soul in birth and in excellence earlier and elder than body, to be its mistress and governor; and he framed her out of the following elements and in the following way. From the undivided and ever changeless substance and that which becomes divided on material bodies of both these he mingled in the third place the form of Essence, in the midst between Same and the Other; and this he composed on such wise between the undivided and that which is in material bodies divided; and taking them, three in number, he blended them into one form, forcing the nature of the Other, hard as it was to mingle, into union with the Same. And mingling them with Essence and of three making one, again he divided this into as many parts as was meet, each part mingled of Same and of Other and of Essence.(…)

—Plato, THE TIMAEUS

Active in Istanbul, Başak Avcı has been creating a visual, conceptual, and theoretical terrain that has radically expanded the possibilities for Post-Minimalist painting. Avcı’s innovative body of work revolves around the notion of encounter—seeing the bare existence of what is actually before us and focusing on “the world as it is.”

Although the artist has provided a description explaining combined planes of her work, the exact composition and dimensions of this field are flexible. Derinlik Art is representing this review version of those works which was also shown in Avcı’s graduation project: Başak Avcı: Bachelorette of Fine Arts at the Osman Hamdi Bey Hall of MSFAU, Istanbul, in 2001/January. The artist has used the title Relego for a number of her early works in a range of different variety of ways of generating tensions and excite the spectator. The purist language of Relego and its concentration on form and material are representative of Başak’s repeating shapes on the surface to establish secondary images, sometimes explicit and regular works. As the title and the flexible installation instructions suggest, the work is concerned with an open inter-relatedness.

Unlike some of her later works, Relego does not juxtapose two different forms, but rather focuses on the dialogue of the pieces with each other as well as with the space around and between them. The use of the Latin term ‘relego, for example like review any dialogue, The Timaeus of Plato is dynamic and multifarious—a complex interplay between muthos and logos, art and argument, theatrics and theory by philosopher, also illustrates Başaks interest in philosophy.

Relego is characteristic of Başak’s practice in its reduced language and in its focus on the interconnection of form and non-form. In addition, it exemplifies the modest artistic process on which her works are based. Başak’s abstract language, artistic gestures are rooted in meditation and respect for the shallow space in relation to a plane—the ground, rather than subjective, expressive actions. Başak’s more recent and ongoing series, enlivened by touches of paint within the tendency to transform distinctions into a definite ontology, as materially opposed to the virtual nature of screen-based media that has now become so ubiquitous.

Born in Istanbul in 1975, Başak studied painting at Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul. She joined many art exhibitions and artist residencies in the country & abroad. Pursuant her interest and curiosity, she has explored several such media like photography, cinema and philosophy. These new learnings from different sources gave her insights on transforming means of representation and culture in Contemporary Art and enabled her to envisage several concepts so that she could form new conceptualization and ways of discussion. After receiving her PhD in Fine Arts in 2017, Başak Avcı continues lecturing at Istanbul Technical University since 2013.

Etiketler:

Kategori:Sergi

”Dengedekiler II” Karma Sergi

”Dengedekiler II” Sergisi, 15 Mayıs - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

yeni-coreldraw-x8-graphic-kopya

Derinlikler Sanat Merkezi, ilkini 2017 yılının başında gerçekleştirdiği Dengedekiler isimli karma serginin devamı niteliğinde olan ”Dengedekiler II” isimli yirmi sanatçının işlerinin yer aldığı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergide; Ayşe Mıhçı, Berkan Baltaş, Biles Öcal, Ekin Deveci, Evren Gül, Fikret Öztürk, Gözde Baykara, Hülya Botasun, İlke Meltem Kara, Keçe Ali, Lars Oerskov, Merih Yıldız, Neslihan Kıyar, Neslihan Özgenç, Ömer Muz, Şule Özbahar, Tayfun Gülnar, Tevfik Türen Karagözoğlu, Tülin Kiper ve Tzeni Tzamzi’nin işleri yer alıyor.

Sergi, Derinlikler Sanat Merkezi’nde 30 Haziran 2018 tarihine kadar görülebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori:Sergi

İlke Meltem Kara ”Absürt Statü” Resim Sergisi

İlke Meltem Kara, ‘‘Absürt Statü’’ ismini vermiş olduğu foto gravürlerinden oluşan ilk kişisel sergisi ile 12 Nisan - 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde.

adsiz

Absürt Statü, Çevremizi kuşatan nesnelerle anlam dünyasına yaptığımız gezintinin bireysel hazzı, belki de düş dünyasında yolculuğa çıkmamıza izin vermesindendir. Bazen olmadık nesnelerin yan yana gelmeleri hayali imgeler ve bilinçdışında türeyen garip yabancı duyumlar yaratır. Kimi zaman bunlar bilincimizde hızla değişen anlamlara neden olarak, gerçeklikle bağını koparmış, birbirine dönüşen sanrılara neden olurlar.

İlke Meltem Kara Foto gravürlerinde kullandığı kolaj tekniğiyle arşivlediği kimi soyut, kimisi figüratif olan imgeleri düşsel mekanlarda yan yana getirerek algı dünyamızı sarsmayı amaçlamaktadır.  Gravürlerinde imgeler bir kadraj oluşturacak şeklide değil, çerçevenin sınırlarını belirsizleştirerek izleyicinin düş dünyasını harekete geçirmeye zorlar.

Kompozisyonlarında rastgele yan yana gelmiş gibi duran imgeler şaşırtıcı çağrışımlar oluşturacak şekilde kurgulanmıştır. Yüzeyde sonsuz bir boşluk yanılsaması yaratan kompozisyon düşsel mekanları çağrıştırır. İmgelerin bir kısmı birbirine dönüşüyor, hareket ediyorken, bazıları ise bu duruma tam bir karşıtlık oluşturan donuklukta bu devinimin içinde asılı kalmış halde, absürt statü oluşturuyor.

Sergide, 21 foto gravür baskı resim ve 10 orijinal kolaj yer almaktadır.

Sergi, 5 Mayıs 2018 tarihine kadar Derinlikler Sanat Merkezi’nde görülebilir.

İlke Meltem Kara

1979 yılında Samsun’da doğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim - iş Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Grafik Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Kara, lisans eğitimi sırasında öğrendiği özgün baskı sanatını, foto gravür tekniğiyle sürdürüyor.  Değişik teknikleri foto gravürle harmanlayarak özgün eserler üretiyor. Çalışmalarında kendi çektiği fotoğrafların yanı sıra eski fotoğraflar, çizdiği desenler ve dokular ağırlıklı olarak yer alıyor.

Etiketler:

Kategori:Sergi

”Artist Edition II” Karma Resim Sergisi

Derinlikler Sanat Merkezi, 20 Mart - 7 Nisan 2018 tarihleri arasında; ilkini geçen Ekim/Kasım aylarında gerçekleştirdiği Artist Edition sergisinin devamı niteliğinde olan ‘’Artist Edition II’’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.

e-davetiye1

Sergi küratörlüğünü Mert Yüksel’in yaptığı; bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sayılı baskı resimlerin yer aldığı ‘’Artist Edition II’’ isimli sergide 48 sanatçının 100’e yakın eserini göreceğiz.

Sergide;  Adnan Çoker, Adnan Turani, A. Dogoslina, Aysu Koçak, Balkan Naci İslimyeli, Berç Toroser, Birce Dabakoğlu, Burhan Doğançay, Çağla Sel, Devrim Erbil, Didem Ünlü, Eda Tekcan, Elif Naci, Emre Senan, Erdal Alantar, Eren Eyüboğlu, Ergin İnan, Faruk Cimok, Ferruh Başağa, Fernand Leger, Gülay Sevsevil, Güngör Taner, Hayati Misman, Hilmi Özbay, İbrahim Çiftçioğlu, İsmail Çoban, İsmail Hakkı Demirtaş, Jülide Atılmaz, Kadri Özayten, Kamil Fırat, Leyla Gamsız, Mehmet Pesen, Muhsin Kut, Mustafa  Aslıer Mustafa Horasan, Mustafa Pilevneli, Oya Zaim Katoğlu, Paul Bruijninckx, Sabri Berkel, Serpil Ünsal, Süleyman Saim Tekcan, Şadan Bezeyiş, Victor Vasarely, Vural Yıldırım, Yılmaz Aysan, Yiğit Yazıcı, Zekai Ormancı ve Zeki Faik İzer’in eserleri yer almaktadır.

Sergi, 7 Nisan 2018 tarihine kadar Derinlikler Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori:Sergi

”Harmonie” Grup Sergisi

Derinlikler Sanat Merkezi, 15 Şubat - 10 Mart 2018 tarihleri arasında ‘’Harmonie’’ isimli, 16 sanatçının yer aldığı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

e-davetiye8

Sergi, ismini ‘’uyum, düzen, ahenk’’ anlamına gelen, kökeni Fransızca olan ‘’Harmonie’’ kelimesinden almaktadır.

Sergide; Sefa Çatuk, Elifko, Özge Kahraman, Ayşe Kapusuz, Sefa Karakuş, Hüseyin Kavas, Tansu Köse, Özge Kul, Zafer Malkoç, Çağla Sel, Hülya Sözer, Şerif Sümer, Fatih Şimşek, Merve Turan, Azat Yeman ve Ecem Yılmaz’ın işleri yer almaktadır.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Mert Yüksel sergide yer alacak isimleri belirlerken son 10 yıl içerisinde ön plana çıkan, dikkat çeken ve gelecekte dikkat çekebilecek genç sanatçılardan bazılarının isimleri üzerinde durmuştur.

Sergide yer alan sanatçıların ortak noktaları, aynı çağdaş sanat ortamında işler üretmeleri ve aynı çağdaş sanat ortamından beslenmeleridir. Kısacası sanatçılar çağlarının ve kendilerinin tanıklarıdır. Sergide; resim, heykel, seramik, cam ve fine art baskı gibi farklı teknikler bir arada kullanılmıştır.

Farklı disiplinlerden sanatçıların, farklı malzeme ve tekniklerle oluşturdukları işler 10 Mart 2018 tarihine kadar görülebilir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori:Sergi

Keçe Ali (Erdal Görgün) ‘’Sandık İçi Haller’’ Resim Sergisi

Keçe Ali (Erdal Görgün), ‘’Sandık İçi Haller’’ isimli sergisi ile 18 Ocak - 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

davetiye-kopya


‘Her günü son günmüş gibi yaşa; telaş etmeden, her anın farkına varıp kendin olarak’ demiş, Marcus Aurelius. Modernite, kimi değerleri yıkıcı kılmaktaydı… Benimse, sandığın içinde bir değişik hallerim vardı sakladığım. O sandıkta eskiye dair her şey vardı. Eski bir belediye makbuzu, yaşanmışlıklar, sararmış yapraklar, sahaflık kitaplardan sayfalar ve kimi özlenmişlikler… Doldu, taştı ve hepsinin harmanladığı resimler gün yüzüne çıkmalıydı artık, sandık içi hallerden…

1982 yılında Stuttgart’ da doğdu. Eğitimini, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim - İş Anabilim Dalından mezun olarak tamamladı. 17 karma yurt içi ve yurt dışı, 8 kişisel resim sergisi bulunmaktadır. Devlet Resim Heykel yarışması dâhil toplam 11 Ulusal çapta resim yarışması ödülü ve iki adet heykel proje ödülü almıştır. Resimlerinde kullandığı Keçe Ali ismi; Yunan işgali sırasında çarpışmış ve Bademli cephesinin kazanılmasında büyük emekler vermiş olan efe dedesinin ismidir. Büyük dedesinin adını eserlerinde kullanmaya başlaması hem dedesine olan hayranlığını ifade etmekte hem de bir yad etme durumudur. Resimlerini, genellikle kağıt zemin üzerine karışık teknikler kullanarak oluşturmaktadır. Bugün halen çalışmalarına İzmir ve Bozdağ’daki atölyesinde devam etmektedir.

Sergi, 10 Şubat 2018 tarihine kadar Derinlikler Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Etiketler: ,

Kategori:Sergi

Evren Gül ”İzler II” Resim Sergisi

Evren Gül, ‘’İzler II’’ isimli resim sergisi ile 21 Aralık 2017 - 13 Ocak 2018 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

e-davetiye-kopya

Bu sergideki çalışmaların birçoğu tamamlanıp tamamlanmadığından emin olamadığım işlerden oluşuyor yada belki bitiremediğim ama artık durması gerektiğine karar verdiğim… Bu durumu serginin ismi ile de uyumlu buluyorum “İzler”; devamlılığı olan ve süregelen bir yaşantının izleri gibi. Bunlar, yaşananlar için özellikle paylaşmak, izleyici ile diyaloğunu kurmak istediğim şeyler oldu. Bundan dolayı resimlerin önemli bir kısmını anı yada günce olarak da nitelendiriyorum.

Burada ki resimler, bir önceki sergimde bulunan çalışmalarla aynı dönemlere ait; konular ve plastik yaklaşım itibarıyla pek bir farkları yok. Yine edebiyata olan ilgim, kişisel yaşantılar, okuduklarım, toplumsal olaylardan izler ve ardakalanlardan oluşuyorlar. Bundan dolayı “İzIer II” için bir devam sergisi de denilebilir.

Ben, bu uğraş ile kendi kendime uzun yıllar geçirdim. Bu yüzden bu dönemlerin izleri, anıları, katmanları ve çeşitli yansımaları bir arada. Eserlerin gruplamalarla birbirinden ayrı ama birbirinden de izler taşıyan farklılıkları bu yüzden. Çalışmalarımda herhangi bir akademik tutum, (özellikle benimseyiş) ideolojik tasarı veya üsluplaşma yok. Buna rağmen belli bir dil arayışım da yok. Sadece sanat istencimi çok güçlü hissediyorum ve yaratıcılığa açığım. Çağdaş sanatsal ifade karakterinin de bu yönde seyretme eğiliminin daha yüksek olduğunu da görüyoruz. Bu yüzden, bu sergide bir araya gelen çalışmalar benim çağın sanat ruhu ile yaptığım hesaplaşmaları da içeriyor.

Sergi açmak pek öyle olsun diye olmuyor. Bir sürecin sonunda, kendi zamanında gerçekleşen bir paylaşma imkanı olarak vuku buluyor. Bu olduğunda da insanın yaptıklarıyla arasında bir mesafe oluşuyor. Ben geri çekildiğimde temalarımın kişisel konular ve iç süreçlerimden (başka disiplinlerden de beslenerek) daha evrensel konulara evrildiğini görüyorum. Belki de bitmemiş işler koymamın bir boyutu da buydu; giderek artan bir hızla belli bir dönemi geri de bırakıyorum… Yeni gelenler bütün güncellikleriyle, bana adeta akıyor desem yeridir.

Sergi, 13 Ocak 2018 tarihine kadar Derinlikler Sanat Merkezi’nde görülebilir.

Etiketler:

Kategori:Sergi

Ömer Muz ”İsimsiz…” Resim Sergisi

Ömer Muz ‘’İsimsiz…’’ adlı resim sergisi ile 23 Kasım - 16 Aralık 2017 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

e-davetiye2

Sanatçı, 1957 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı kentte yaptı. 1977 yılından başlayarak çeşitli medya kuruluşlarında grafiker, ressam ve karikatürist olarak yer aldı. Sonraki yıllarda yurt dışındaki çeşitli yayın kuruluşlarının çıkarttığı yayınlara kapak illüstrasyonları ve çizgi romanlar yapmaya başladı.

Özellikle 1980’li yıllardan itibaren ülkemizde gösterime giren birçok ünlü filmin afiş çalışmalarını yapmış çocuk dergilerine kapak ve yayına çizgi romanlarla birlikte günlük gazetelere karikatür çalışmaları ile medya da yer almıştır. 90’lı yılların başlarında kısa bir dönem İtalya’da da bulunan sanatçı yurda dönüşünde suluboya çalışmalarına ağırlık verdi. New York, California, Paris ve Viyana’da özel koleksiyonlarda resimleri bulunan sanatçı yapıtlarını güçlü ve sağlam tekniğinin yanı sıra empresyonist bir tavırla belgesel tadında yorumlamaktadır.

Çevre gözlemlerine dayanan ustalığını kolay anlaşılabilir bir fırçayla dillendiren sanatçı kendisinden çok önce gelmiş, Türk resim sanatının izlenimci ressamlarından Hoca Ali Rıza Üsküdarlı Cevat, Hikmet Onat gibi ekol olmuş bir kuşağın izini sürmektedir.

Rahmi M. Koç’un kaleminden Ömer Muz

‘’Ömer Muz, mütevazı bir geçmişi olan büyük bir sanatkârdır’’

Gördüğüm Türk ressamlarından suluboyayı en iyi kullanan sanatkârdır. Resimlerinde canlılık, hareket ve şahsiyet vardır. O mütevazı bir geçmişi olan büyük bir sanatkârdır. Tablolarının albenisi vardır ve suluboya resimden anlayanları cezbeder. Hele bir de resmini kendi ağzından dinlerseniz ve size izah ederse başka türlü hayran kalırsınız. Sempatik ve cana yakın kişiliği onu resmin ötesine götürmüştür.

Kış resimleri sıcak ve insanı çeker. Kendinizi resmin bir parçası sanırsınız. Bu hissi uyandırmak her ressamın harcı değildir.

Ömer Muz’un resmini aldığınızda sadece resim satın almazsınız kendisinin de bir parçası beraberinizde gelir. Bu nedenle suluboya tablo sevenlerin koleksiyonlarına bir Ömer Muz imzalı resim almalarını tavsiye ederim.

Etiketler:

Kategori:Sergi

”Artist Edition” Karma Resim Sergisi

Derinlikler Sanat Merkezi, 27 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında küratörlüğünü Mert Yüksel’in yaptığı Türk resim sanatının en kapsamlı sayılı baskı resimlerinin yer aldığı ‘’Artist Edition’’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide 42 sanatçının 80 adet eserini göreceğiz.

adsiz

Sergide; Adnan Turani, Alaettin Aksoy, Ali İsmail, Aydın Ayan, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Burhan Doğançay, Ekrem Kahraman,  Elif Tolun, Emre Senan, Erol Akyavaş, Erol Deneç, Erdal Alantar, Ergin İnan, Ferit İşcan, Fetih Arda, Fetih Kayaalp, Fikret Otyam, Filiz Başaran, Güngör Taner, Hayati Misman, Hilmi Özbay, İsmail Çoban, İzgan Baz, Kasım Koçak, M. Sadık Altınok, Mehmet Koyunoğlu, Mehmet Pesen, Mengü Ertel, Mevlut Akyıldız, Mithat Şen, Muhsin Kut, Mustafa Aslıer, Mustafa Pilevneli, Nazım Ünal Yılmaz, Oya Zaim Katoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Şadan Bezeyiş, Şenol Yorozlu, Yavuz Tanyeli, Yiğit Yazıcı ve Zekai Ormancı’nın eserleri yer almaktadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategori:Sergi

Ekin Deveci ”Derin” Resim Sergisi

Ekin Deveci ‘’Derin’’ isimli solo sergisi ile 28 Eylül - 21 Ekim 2017 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

mert-2-kopya

Derinlikler Sanat Merkezi sezonun ilk sergisine Ekin Deveci ile başlıyor. Sanatçının daha evvelki insan bedenini konu alan resimlerinden ziyade bu sergisinde en derinde yaşayan deniz canlılarını göreceğiz.

İnsan ve hayvan vücudundaki yaşamsal bağlar birbirlerine çok kuvvetli bir şekilde tutunmuşlardır. Bu bağların her biri birbiri ile sonsuz bir döngü ve uzantılarla bağlıdır. Aralarında hiçbir kopukluk yoktur. Bazen damarlar, lifler, sinir bağları bazen hücresel dokular sanatçının eserlerinde bizi kendine bağlar. Mavinin derin algısında görünmeye başlayan bağlar sanatçının resimlerinde yaşamın kaynağı gibi dokularda ortaya çıkmaya başlar. Dairesel formlarda kemik ve hücresel yapılar temsil ettiği varoluş ile toplumsal yaşamda ki kopukluklara bir tepkidir aslında. Birbirine sımsıkı bağlı dokular, mavi bir dışa vurumun sessiz ve soğuk bir çığlıklarıdır.

Ekin Deveci

1980 yılında Karaman’da doğdu. 2003’de Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği’nden mezun oldu. 2007’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Öğretmenliği’nde yüksek lisansını, 2013’te doktorasını tamamladı. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Öğretim görevlisi olarak atandı. Erciyes Üniversitesi Ulusal Resim Yarışması Mansiyon Ödülü, 3. International Balaton Szalon Resim Yarışması Jüri Özel Ödülü ve 5. International Balaton Szalon Resim Yarışması Birincilik Ödülü olmak üzere 3 ödül kazanmıştır. Sanatçının birçok koleksiyonda eseri bulunmaktadır.

Etiketler:

Kategori:Sergi