Michael Tchernega ”Awakening/Uyanış” Resim Sergisi

Michael Tchernega, 30 Mayıs – 30 Haziran 2012 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…
1964 yılında doğan İngiliz Ressam Michael Tchernega, sanat hayatına çocuk denecek yaşta başlamıştır. Geçen zaman içerisinde Fransız Empresyonist sanatçılardan etkilenerek kendine özgü “spatula tekniği”ni geliştirmiştir ve eserlerinde bu tekniği kullanmıştır.
Sanatçı, eserlerinde vurguladığı insan bedeninin dünyada çalışılması en zor obje olduğunun; bunun yanında, insan [...]

Etiketler:

Kategori:Sergi