Milenyumlu Akademililer Desen Sergisi

Milenyumlu Akademililer Desen Sergisi 13 – 28 Haziran 2014 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

Çeşitli tarihsel dönemler ve farklı uygarlıklarda değişik görünümler almış, ama hep varolmuş bir anlatım aracı olan desen sözcüğü; ”kurşun kalem, uç, tuşe, kömür kalem vb. ile yapılan renkli ya da renksiz, tonlu ya da tonsuz çizgi resim ”biçiminde tanımlanır. Yaşadığı çağın gerçekliklerinde, [...]

Kategori:Sergi