Şule Özbahar - Tevfik Türen Karagözoğlu Resim ve Seramik Sergisi

a5_on

Derinlikler Sanat Merkezi, 18 Mayıs - 17 Haziran tarihleri arasında Şule Özbahar ve Tevfik Türen Karagözoğlu’nun resim ve seramiklerinin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Şule Özbahar resimleri hakkında; Şule Özbahar’ın dışavurumcu figüratif çalışmalarında; erken dönemde yaptığı sembollerin ve işaretlerin yer aldığı soyutlamaya dayalı çalışmalarının izleri görülür. Erken dönemdeki sembol ve işaretlerin yerini figürler almıştır. Figürlerinin yer aldığı mekân belki bu nedenle tanımsızdır. Figürlerin içinden çıktığı, kimi zaman eridiği bu mekân,  yer ve zamana ilişkin ipuçları vermez. O nedenle fantastik bir atmosfere ve figürlerin ele alınış biçimi nedeniyle masalsı bir anlatıma sahiptir. Malzeme ile kurulan ilişki Özbahar’ın resimlerinde önemlidir. Boyayı üst üste katmanlar halinde sürmesiyle elde ettiği dokusal etkiler tüm yüzeye yayılan homojen bir yapı oluşturur. Tuvalin yüzeyindeki bu nesnel etki, asamblaj çalışmalarında daha da vurgulanmıştır. Özbahar’ın resimleri;  hem dışavurumcu tavrı, hem de fantastik kurgularıyla, sanatçının iç dünyasını anlatır. Bu ifadede, kimi zaman biçimler boya hamurunun içinde eriyebilir ya da yarısı yenmiş bir balık, resmin tüm yüzeyini kaplayacak kadar yüceltilip resminin konusu olabilir. Özbahar’ın retrospektifine baktığımızda, her seride farklı plastik çözümlemelere gittiği görülmektedir. (Prof. Şeniz Aksoy, Mayıs, 2017)

Tevfik Türen Karagözoğlu seramikleri hakkında; Sanatçı, kendi kültürümüzde var olan geleneksel motifleri yeni adına, yeniden modern sanatın ilke ve kavramlarıyla üretmeyi kendisine konu olarak seçmiştir. Seramik heykellerinde modern sanatın anlatım sürecinde var olan sorunları kendisine ait teknik ve üslupla çözmeyi başarmıştır. Sanatçının, geleneksel çizginin modern sanat çizgisine dönüşmesinde gösterdiği yaratıcı tavrı, yeni ve özgünlük adına önemlidir. Çalışmalarında rölyef tadında, iki boyutlu geometrik ve aza indirilmiş detayların daha geniş yüzeylere ve bu yüzeylerde renkli motiflerin canlı tasarımlarını görmekteyiz. İlk bakışta tarihe bir yolculuk imgesi sunan çalışmalar, modern ve özgün, bazen de süprematist kimliğiyle geleceğe de bir göndermede bulunmaktadır. Geleneksel çizginin moderniteyle sonlandığı ve Çin, Japonya, Hindistan, Kore vb. ülkelerde özgün çalışmaların örneklerini gördüğümüz ülkemizde çok az sayıda sanatçının ilgilendiği bu anlayış, Tevfik Türen Karagözoğlu gibi sanatçıların çoğalmasıyla sanat adına ayrıca bir değer kazanacaktır.  (Derviş Ergün, Mayıs, 2017)

Şule Özbahar

1971’de Ankara’da doğdu. 1994’te Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Dr. M. Zahit Büyükişliyen atölyesinden birincilikle mezun oldu. Çeşitli özel kurum ve kuruluşlarda illüstratörlük, tasarım ve sanat danışmanlığı yaptı. 1’i İngiltere’de olmak üzere 23 kişisel sergi açtı. Çok sayıda karma sergi ve etkinliklere katıldı. Yurtiçi ve yurtdışında özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) ile Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) üyesidir. Halen çalışmalarını Ankara´daki atölyesinde sürdürmektedir.

Tevfik Türen Karagözoğlu

1965 de İzmit’te doğdu. 1991′de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümünden başarı derecesi ile mezun oldu. 1994 de Dokuz Eylül Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Seramik ve heykel çalışmalarının yanı sıra Mass Production çalışmaları ve tasarımları yapmıştır. 2005 - 2012 yılları arasında Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde öğretim görevlisi olarak görev aldı. Bu güne kadar yurt içi ve yurt dışı birçok karma sergiye katılan sanatçının 2’si Güney Kore de olmak üzere 17 kişisel sergisi bulunmaktadır. Ayrıca eserleri yurt içi ve yurt dışı çeşitli özel kurum ve devlet müzelerinin koleksiyonlarında bulunmaktadır. Türk Seramik Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir. 2002 yılından bu yana çalışmalarını Bodrum Yalıkavak’ta bulunan atölyesinde sürdürmektedir.

Etiketler: ,

Kategori:Sergi

Yorum Yapın