Başak Avcı ”Relego” Resim Sergisi

Başak Avcı, ”Relego” ismini vermiş olduğu resim sergisi ile 14 Kasım 2018 - 2 Ocak 2019 tarihleri arasında Derinlikler Sanat Merkezi’nde…

img_3932-kopya1

Yaratıcı tanrı, Beden’inden önce Ruh’unu oluşturdu Dünya’nın. Bölünmez ve hep aynı kalan töz’le nesnelerde bulunan, ayrışabilir olan töz’den yararlanarak, bu ikisinin ortalaması bir ara töz yarattı, sonra da bu üçünü birleştirip oluşturduğu bütünü, gerektiği kadar parçaya böldü.(…)

—Platon, TİMAİOS

İstanbul’da yaşayan ve üreten Başak Avcı, post-minimalist resmin olanaklarını genişleten görsel, kavramsal ve teorik bir alan yaratıyor. Avcı’nın yenilikçi çalışmaları, karşılaşma düşüncesi etrafında dönüyor - aslında geçmişin çıplak varlığını görmek ve “dünyaya olduğu gibi” odaklanmak.

Sanatçı yapılandırdığı birleşik parçaların ilişki biçimi için bir açıklama sunmasına rağmen, bu alanların kompozisyon kurgusu açık ve esnektir. Derinlikler Art’da izlenebilecek olan serinin tekrar gözden geçirilen versiyonu, Avcı’nın 2001/Güz yarıyılı mezuniyet projesi olarak, MSGSÜ’nin Osman Hamdi Bey Salonu’nda da sergilendi. Sanatçı, bu erken dönem çalışmaları için Relego başlığıyla farklı gerilimler oluşturarak izleyiciyi heyecanlandırıyor. Relego’nun pürist dili ile dikkat çeken Başak’ın form ve malzeme yaklaşımı, bazen belirgin bazen düzenleme ilişkisiyle yüzeyde tekrarlanan şekillerin ikincil imgelerini temsil ediyor. Kurulum sürecinin esnekliğini içeren başlığın önerisiyle seri, açık uçlu bir bağlantılılıkla ilgilidir.

Daha sonraki çalışmalarından farklı olarak, Relego iki farklı biçimi yan yana getirmez, aksine parçaların birbirleriyle ve aynı zamanda aralarındaki boşluk ile diyaloğa odaklanır. Latince kökenli ‘relego’ teriminin kullanımı, örneğin her türlü diyaloğu gözden geçirme gibi; dinamik ve çok yönlü bir yapıya sahip olan Platon’un Timaeus’undaki mitler ve kavrayış, sanat ve sav, sahneleme ve teori arasındaki karşılıklı etkileşimle, Başak’ın felsefeye olan ilgisini de açıklar.

Relego, Başak’ın çalışmalarında, yalın dili ve form ile form dışı arasındaki bağlantıya odaklanmasında ayırıcı bir nitelik kazanır. Ek olarak, eserlerinin temel aldığı mütevazı sanatsal süreci göstermektedir. Başak’ın soyutlaması, sanatsal jestleri derinleşmeye dayanır ve öznel, dışavurumcu eylemlerden ziyade bir yüzeyle ilgili olarak sığ alanlara—yeryüzüne saygı duymaktadır.

Başak Avcı’nın yakın zamanda devam eden resim serileri, artık her yerde çok yaygınlaşan ekran temelli medya sanatının sanal doğasına maddi olarak karşı olduğu gibi, ayrımları kesin bir ontolojiye dönüştürme eğilimindeki boya dokunuşlarıyla bir dile dönüşür.

Başak Avcı (1975,İstanbul) 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü’nde lisans, 2005 yılında ‘Benlik ile Gerçeklik Arasında bir Araç -Dil- Olarak Resim’ isimli eser metniyle yüksek lisansını bitirdi. Yurtiçinde ve dışında resim sergilerine, misafir sanatçı programlarına katıldı. İlgi ve merakı nedeniyle fotoğraf, sinema ve felsefe gibi farklı alanları inceledi. Bu kaynaklardan öğrendiği yeni şeyler Çağdaş Sanatta temsilin ve kültürün dönüşen biçimlerine ilişkin fikirler verdi; yeni kavramlar ve tartışma yolları geliştirebilmesi bazı kavramlar öngörebilmesini sağladı. 2017 yılında MSGSÜ Resim Programı’nda Doktora/Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlayan Başak Avcı, 2013 Güz dönemi itibariyle İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağlı olarak Desen ve Temel Tasarım & Görsel Algılama derslerini vermektedir.

RELEGO

God made soul in birth and in excellence earlier and elder than body, to be its mistress and governor; and he framed her out of the following elements and in the following way. From the undivided and ever changeless substance and that which becomes divided on material bodies of both these he mingled in the third place the form of Essence, in the midst between Same and the Other; and this he composed on such wise between the undivided and that which is in material bodies divided; and taking them, three in number, he blended them into one form, forcing the nature of the Other, hard as it was to mingle, into union with the Same. And mingling them with Essence and of three making one, again he divided this into as many parts as was meet, each part mingled of Same and of Other and of Essence.(…)

—Plato, THE TIMAEUS

Active in Istanbul, Başak Avcı has been creating a visual, conceptual, and theoretical terrain that has radically expanded the possibilities for Post-Minimalist painting. Avcı’s innovative body of work revolves around the notion of encounter—seeing the bare existence of what is actually before us and focusing on “the world as it is.”

Although the artist has provided a description explaining combined planes of her work, the exact composition and dimensions of this field are flexible. Derinlik Art is representing this review version of those works which was also shown in Avcı’s graduation project: Başak Avcı: Bachelorette of Fine Arts at the Osman Hamdi Bey Hall of MSFAU, Istanbul, in 2001/January. The artist has used the title Relego for a number of her early works in a range of different variety of ways of generating tensions and excite the spectator. The purist language of Relego and its concentration on form and material are representative of Başak’s repeating shapes on the surface to establish secondary images, sometimes explicit and regular works. As the title and the flexible installation instructions suggest, the work is concerned with an open inter-relatedness.

Unlike some of her later works, Relego does not juxtapose two different forms, but rather focuses on the dialogue of the pieces with each other as well as with the space around and between them. The use of the Latin term ‘relego, for example like review any dialogue, The Timaeus of Plato is dynamic and multifarious—a complex interplay between muthos and logos, art and argument, theatrics and theory by philosopher, also illustrates Başaks interest in philosophy.

Relego is characteristic of Başak’s practice in its reduced language and in its focus on the interconnection of form and non-form. In addition, it exemplifies the modest artistic process on which her works are based. Başak’s abstract language, artistic gestures are rooted in meditation and respect for the shallow space in relation to a plane—the ground, rather than subjective, expressive actions. Başak’s more recent and ongoing series, enlivened by touches of paint within the tendency to transform distinctions into a definite ontology, as materially opposed to the virtual nature of screen-based media that has now become so ubiquitous.

Born in Istanbul in 1975, Başak studied painting at Mimar Sinan Fine Arts University in Istanbul. She joined many art exhibitions and artist residencies in the country & abroad. Pursuant her interest and curiosity, she has explored several such media like photography, cinema and philosophy. These new learnings from different sources gave her insights on transforming means of representation and culture in Contemporary Art and enabled her to envisage several concepts so that she could form new conceptualization and ways of discussion. After receiving her PhD in Fine Arts in 2017, Başak Avcı continues lecturing at Istanbul Technical University since 2013.

Etiketler:

Kategori:Sergi

Yorum Yapın